Hem

         

  Drejar på drejskiva


   Skulpterar, kavlar och tummar

 Några exempel på hur jag arbetar i lera


Jag har för närvarande tyvärr ingen lokal där jag visar mina saker men hör gärna av dig om du är intresserad.


Är medlem i "Redig Skånsk Slöjd"  http://rss-os.se/